1905 Probíhá masová demonstrace za druhou českou univerzitu v Brně, jejíž obětí se stává český dělník František Pavlík.
1908 Hrabě Kounic věnuje svůj dům v Brně nemajetnému českému vysokoškolskému studentstvu.
1919 Zákonem č. 50/1919 Sb. je zřízena Masarykova univerzita se sídlem v Brně.
1919 Na slavnostním zahájení činnosti Masarykovy univerzity jsou čtyři zakládající fakulty: právnická, lékařská, filozofická a přírodovědecká.
1924 Prezident T. G. Masaryk navštěvuje poprvé univerzitu v Brně.
1925 Na prvního čestného doktora Masarykovy univerzity je promován hudební skladatel Leoš Janáček.
1928 Za účasti prezidenta Masaryka je položen základní kámen právnické fakulty, první univerzitní budovy plánované Akademické čtvrti.
1935 Rektor univerzity Jan Krejčí přijímá rektorský řetěz od prezidenta T. G. Masaryka v Lánech.
1938 Za účasti rektora Arna Nováka se uskutečnil slavnostní akt převzetí univerzitních insignií, na které přispěla řada tehdejších spolků a sponzorů.
1939 Nacisté zavírají všechny české vysoké školy.
1942 V Mauthausenu jsou hromadně popraveni učitelé Masarykovy univerzity. 
1945 Činnost univerzity je po válce opět obnovena.
1946 Masarykova univerzita zřizuje pátou fakultu, pedagogickou.
1950 Je na několik let zrušena právnická fakulta.
1952 Univerzita zřizuje farmaceutickou fakultu, která bude v roce 1960 zrušena.
1960 Masarykova univerzita je přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně.
1969 Právnická fakulta je obnovena.
1979 Masarykova univerzita zakládá Ústav výpočetní techniky.
1990 Univerzita se vrací k názvu svého zakladatele, dále vystupuje jako Masarykova univerzita v Brně.
1990 Je zřízena šestá fakulta, tentokrát ekonomicko-správní.
1994 Univerzita se dále rozvíjí, zakládá sedmou fakultu, informatiky.
1994 V Kounicově paláci je umístěno sídlo rektorátu, které je v tomto roce slavnostně otevřeno po rekonstrukci.
1995 Univerzita uděluje čestný doktorát Václavu Havlovi, prezidentu České republiky.
1997 Je zřízena osmá fakulta – fakulta sociálních studií.
2002 Univerzita zřizuje zatím svou nejmladší fakultu – devátou – fakultu sportovních studií.
2004 Je zahájena výstavba moderního výukového a výzkumného komplexu – Univerzitního kampusu Bohunice, největšího projektu v českém vysokém školství.
2004 Vzniká Mezinárodní politologický ústav MU, který bude roku 2011 převeden pod působnost fakulty sociálních studií
2005 Je otevřeno Univerzitní centrum Telč, zaměřující se na podporu kulturního dědictví a vzdělanosti v kraji Vysočina, kde bude v roce 2011 ukončena rekonstrukce za finanční podpory tzv. Norských fondů.
2005 Univerzita znovu používá svůj původní název Masarykova univerzita.
2006 Masarykova univerzita je první univerzitou na světě, která otevřela výzkumnou Polární stanici Gregora Johanna Mendela v Antarktidě.
2007 Mendelovo muzeum na Starém Brně se stává součástí Masarykovy univerzity, prezentuje světoznámého vědce, který zde položil základy genetiky.
2009 Je založen CEITEC MU jako samostatný vysokoškolský ústav Masarykovy univerzity a součást nového centra excelentní vědy, Středoevropského technologického institutu.
2010 Univerzitní kampus Bohunice je slavnostně otevřen.
2013 Populární brněnské kino Scala díky Masarykově univerzitě znovu ožívá a plní se návštěvníky. Stává se univerzitním kinem a prostorem pro vzdělávání, zážitky a setkávání v Brně.
2014 Masarykova univerzita připravuje ukončení celé řady velkých evropských projektů, jako je CESEB, CVIDOS a CERIT, CEITEC MU.
2019 Masarykova univerzita se dožije 100 let.